ANTIGRAFITOVÉ NÁTERY

ANTIGRAFITOVÉ NÁTERY

NANESENIE ANTIGRAFITOVÉHO NÁTERU

OCHRANA FASÁDY PROTI GRAFITOM

OCHRANA PRED ZNEČISTENÍM POVRCHU

VIAC VRSTVOVÁ OCHRANA POVRCHU

PROFESIONÁLNE PRÍPRAVKY

NON STOP SLUŽBA

Po tlakovom odstranení grafitov prechádzame k nasledovnému kroku a to k aplikácií antigrafitového náteru. Čo je antigrafitový náter? Ide o skvelú ochranu povrchu, ktorá bráni grafitom ich aplikácií na povrch a špine, ktorá sa neusadí na povrchu vďaka tomuto náteru. Náter proti grafitom je prvotriedna ochrana proti grafitom a sprejerom dá jasne najavo, že sa im neoplatí na danej ploche maľovať. Na povrch nanášame niekoľko vrstiev antigrafitového náteru aby sme dosiahli zaručený bod ochrany povrchu. Materiály, na ktoré nie je možné ochranu aplikovať sú sklo, leštené kovy a priehľadný polykarbonát. Aplikácia ochrany je taktiež ovplyvnená aktuálnym počasím. Aplikácia antigrafitového náteru nie je možná v sychravom alebo upršanom počasí a teplota nesmie klesnúť pod 10 °C.

Po tlakovom odstranení grafitov prechádzame k nasledovnému kroku a to k aplikácií antigrafitového náteru. Čo je antigrafitový náter? Ide o skvelú ochranu povrchu, ktorá bráni grafitom ich aplikácií na povrch a špine, ktorá sa neusadí na povrchu vďaka tomuto náteru. Náter proti grafitom je prvotriedna ochrana proti grafitom a sprejerom dá jasne najavo, že sa im neoplatí na danej ploche maľovať. Na povrch nanášame niekoľko vrstiev antigrafitového náteru aby sme dosiahli zaručený bod ochrany povrchu. Materiály, na ktoré nie je možné ochranu aplikovať sú sklo, leštené kovy a priehľadný polykarbonát. Aplikácia ochrany je taktiež ovplyvnená aktuálnym počasím. Aplikácia antigrafitového náteru nie je možná v sychravom alebo upršanom počasí a teplota nesmie klesnúť pod 10 °C.

ĎALŠIE SLUŽBY 

čistenie pomníkov
čistenie zámkovej dlažby